De Catalogus Secundaire en Gerecycleerde granulaten voor de bouw wil een overzicht bieden van gerecycleerde en secundaire grondstoffen die in de bouwsector kunnen worden aangewend, in verschillende toepassingen.

Opdat architecten, aannemers, bouwheren, studiebureaus, … deze alternatieve grondstoffen zouden kunnen aanwenden in hun bouwprojecten, is het belangrijk dat zij over voldoende en juiste informatie over de grondstoffen beschikken, om zo de juiste keuzes te maken en eventuele twijfel weg te werken.

Daarom wordt op deze website een overzicht gegeven van in Vlaanderen beschikbare secundaire materialen, zowel gerecycleerde granulaten (afkomstig van de recyclage van bouw- en sloopafval) als een aantal industriële reststromen (afkomstig van verschillende productie- en recyclageprocessen uit andere activiteiten).

Via de verschillende onderdelen in het menu – grondstoffen, toepassingen, voorbeelden – kunt u op zoek naar geschikte grondstoffen voor uw toepassing, of de meest geschikte toepassingen voor de grondstoffen die u wenst te gebruiken.

Achtergrond

Bouw.grondstoffencatalogus.be is het resultaat van een studie uitgevoerd door Buildwise in samenwerking met het OCW, gefinancierd door de OVAM in 2017-2018.

Dit initiatief bouwt verder op de eerste versie van de Catalogus, die in 2013 werd uitgewerkt door het VITO en Buildwise in opdracht van de OVAM. U kunt dit document terugvinden via de website van de OVAM.

Vooraleer u de fiches raadpleegt en gebruikt, verwijzen we u graag door naar de disclaimer en de gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de website werd uitgewerkt door Buildwise, in samenwerking met het OCW, in opdracht van de OVAM.

                

De website wordt gedurende 2018 beheerd via de Normen-Antenne Beton-Mortel-Granulaten van Buildwise, die wordt ondersteund door de F.O.D. Economie.