Bij de verbranding van afvalstoffen in afvalverbrandingsinstallaties (AVI) worden vliegassen geproduceerd die met de rookgassen meegevoerd worden. Om luchtvervuiling te vermijden worden de vliegassen opgevangen door elektrostatische filters, cyclonen of doekenfilters. De term AVI-vliegas omvat zowel de vliegassen afkomstig van de papier-, hout-, en slibverbranding als van huisvuilverbrandingsinstallaties (HVI). HVI-vliegassen zijn echter niet geschikt als secundair granulaat en worden daarom hier buiten beschouwing gelaten. Vliegassen die bij energieproductie op basis van steenkool vrijkomen, worden E-vliegassen genoemd.


Productie

In 2015 werd in Vlaanderen 157 kton vliegas geproduceerd die geschikt zijn als alternatieve grondstof [1]. Ook worden AVI-vliegassen nog vaak gestort.

Milieuhygiënische aspecten

AVI-vliegassen zijn doorgaans sterk verontreinigd met zware metalen en zouten. Een grondstofverklaring is verplicht.

 

Meer info: https://bouw.grondstoffencatalogus.be/faq/#collapse-1-368

Bouwtechnische Aspecten

Het is mogelijk om de bouwtechnische kwaliteit van AVI-vliegas te certificeren door een certificatie-instelling zoals COPRO (TRA 40) en CERTIPRO.

 

Meer info: https://bouw.grondstoffencatalogus.be/faq/#collapse-1-366

Toepassing als bouwstof

AVI-vliegas wordt voor het overgrote deel ingezet als kalkvervanger in de cementindustrie (type CEM II cementen). AVI-vliegas kan ook als grondstof dienen als toevoegsel voor asfalt en bitumineuze mengsels.

AVI-vliegas kan ook dienen als secundaire grondstof voor alkali geactiveerde cementvervangers, ookwel “geopolymeren” genoemd.

Toepassingen

Referenties

[1] LNE, OVAM, VITO, „Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid, Jaarverslag 2015” 2017.