Betongranulaat wordt gedefinieerd als granulaat dat afkomstig is van het breken van beton. Dit beton komt vrij onder de vorm van bouw– en sloopafval en wordt door mechanische behandeling verwerkt tot granulaten met verschillende korrelafmetingen. Betongranulaten behoren tot de groep van gerecycleerde granulaten uit bouw- en sloopafval.

Binnen de categorie van betongranulaten kan nog een verder onderscheid worden gemaakt tussen gewone en ‘hoogwaardige’ betongranulaten. Hoogwaardige betongranulaten worden specifiek geproduceerd met het oog op gebruik in beton, en men heeft hiervoor aandacht voor de herkomst (bv. de opbraak van wegen) en de technische eigenschappen.


Productie

In 2015 werd 4 660 kton aan betongranulaat geproduceerd (incl. brekerzand) voor de inzet als secundaire grondstof [1]. Over de verdeling tussen hoogwaardig en gewoon betongranulaat zijn geen cijfers bekend.
De producenten van gerecycleerde granulaten worden verenigd in de federatie FPRG (www.fprg.be).

Milieuhygiënische aspecten

Betongranulaat behoort tot de categorie van de gerecycleerde granulaten en is bijgevolg via het VLAREMA (Artikel 2.3.2.1, Artikel 2.3.2.2 en onderafdeling 5.3.3) onderworpen aan het eenheidsreglement.
In praktijk stellen we vast dat er bij de productie van betongranulaten slechts in zeer beperkte mate (< 5%) niet-conformiteiten optreden. In die gevallen gaat het doorgaans om koperuitloging of aanwezigheid van PCB’s [2].

Bouwtechnische Aspecten

De bouwtechnische kwaliteit van betongranulaten is belangrijk bij de aanwending van dit granulaat als bouwstof. De technische eisen die daarbij aan het granulaat worden opgelegd, verschillen echter van toepassing tot toepassing. Deze eisen worden dan ook toepassingsspecifiek besproken.

Om betongranulaat genoemd te kunnen worden, moet de samenstelling van het granulaat voldoen aan een aantal eisen, conform NBN EN 12620 en PTV 406, de gebruikte classificatiemethode is beschreven in NBN EN 933-11.
Daarnaast definiëren bestekken en voorschriften ook bepaalde types van betongranulaat:
– Hoogwaardig betongranulaat volgens SB 250
– Betongranulaat Type A volgens NBN EN 206
– Betongranulaat Type A+ volgens prNBN B15-001:2017

Toepassing als bouwstof

Betongranulaat kan de dag van vandaag reeds toegepast in allerhande producten. Een overzicht van deze producten wordt hieronder weergegeven met steeds een verwijzing naar de toepassing:

  • Beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen (hoogwaardig betongranulaat)
  • Aanvulling en ophoging
  • Onderfunderingen
  • Steenslagfunderingen met niet-continue korrelverdeling
  • Steenslagfunderingen met continue korrelverdeling
  • Schraal beton voor funderingen van wegverhardingen, wegelementen, gebouwen en kunstwerken
  • Schraal asfalt voor funderingen
  • Beton voor geprefabriceerde producten
  • Stortklaar beton (gebouwen en structuren, wegenisbeton)

Toepassingen

Voorbeeldprojecten

Extra informatie

Versie: 15/03/2018

Opmerkingen of aanvullingen, gebruik het contactformulier.