Brekerzand is gedefinieerd als zand dat afkomstig is van het zeven, na het breken van puin [1]. Het is dus de fijne fractie die ontstaat bij het afzeven van gebroken puin van brekers.

Brekerzand kan nog verder opgedeeld worden naargelang de samenstelling van het puin dat gebroken wordt. Zo vermeldt bijlage 2.2 van het VLAREMA expliciet brekerzand van asfalt, waarbij het bekomen zand afkomstig is van asfaltpuin. Op die manier moet brekerzand niet bekeken worden als een aparte grondstofcategorie, maar eerder als de fijne fractie van een andere stroom (bv. betongranulaat, menggranulaat, enz.). Brekerzand behoort dus tot de gerecycleerde granulaten van bouw- en sloopafval.


Productie

In 2011 werd in Vlaanderen 247 kton brekerzand van bouw- en sloopafval ingezet [2]. Hierbij zijn geen gegevens over de herkomst of samenstelling bekend.
De hoeveelheden brekerzand worden door de certificatie-instellingen opgenomen bij de respectievelijke granulaten (vb. brekerzand van beton bij betongranulaat). Er zijn dan ook geen recente betrouwbare gegevens van bekend.

Milieuhygiënische aspecten

Brekerzand van bouw- en sloopafval behoort tot de categorie van de gerecycleerde granulaten en is bijgevolg via het VLAREMA (Artikel 2.3.2.1, Artikel 2.3.2.2 en onderafdeling 5.3.3) onderworpen aan het eenheidsreglement.

Brekerzand is een zuivere stroom die slechts sporadisch voor milieuhygiënische problemen zorgt. Indien deze problemen toch optreden hebben ze te maken met de uitloging van zware metalen (Zn, Cu, Cr, Ni) en sulfaten [3].

Bouwtechnische Aspecten

Op bouwtechnisch vlak gedraagt brekerzand van bouw- en sloopafval zich gelijkaardig als brekerzand van natuurlijke granulaten. Het bevat een groot gehalte aan fijn materiaal en heeft een hoekig karakter waardoor het voor toepassingen in bv. beton minder geschikt is. Het hoekig karakter van brekerzand wordt mede bepaald door het type breker (percussiebreker, kaakbreker, enz.).

Uit recent onderzoek (Sand2Sand) blijkt dat het mogelijk is beton met gerecycleerd betonbrekerzand te produceren dat van goede kwaliteit en duurzaamheid is.

 

Toepassing als bouwstof

Brekerzand kan momenteel reeds toegepast worden in wegenisachtige toepassingen als:

  • Aanvulling en ophoging
  • Draineringen
  • Onderfunderingen
  • Schraal beton of schraal asfalt voor wegfunderingen
  • Zandcement
  • Drainerende funderingen van zandcement
  • Vulmateriaal voor steenslagfunderingen
  • Straatlagen van bestratingen van betonstraatstenen en betontegels (enkel indien betonbrekerzand)
  • Voegvulling van bestratingen (enkel indien betonbrekerzand)
  • Schraal beton voor funderingen van gebouwen en kunstwerken

Brekerzand kan technisch gezien ook aangewend worden in
• Beton voor geprefabriceerde producten
• Stortklaar beton (gebouwen en structuren, wegenisbeton)

Toepassingen

Referenties

[1] Vlaamse Regering, Besluit van de Vlaamse Regering tot vastelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 2012.

[2] LNE, OVAM, VITO, „Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid, Inzet primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen in Vlaanderen in 2011,” 2013.

[3] VITO, OVAM, Screening van de milieuhygiënische kwaliteit en kwaliteitsopvolging van puingranulaten, 2006.

Extra informatie

Versie: 15/03/2018

Opmerkingen of aanvullingen, gebruik het contactformulier.

(c) Foto : OBBC