E-bodemas

E-bodemas is afkomstig van energiecentrales op basis van de verbranding van steenkool (steenkoolcentrales). De steenkool, die energiecentrales als fijn poederkool verstoken, bestaat voor om en bij de 15% uit niet brandbaar materiaal. Hiervan belandt 10 % onderaan de verbrandingsketel in de vorm van E-bodemas. De fijne assen die na verbranding met de rookgassen worden meegevoerd worden E-vliegassen genoemd.


Productie

In Vlaanderen is er geen productie meer van E-bodemassen gezien de laatste steenkoolcentrales in België in 2016 definitief gesloten werden. Voor specifieke toepassingen zoals bv straalmiddel of lichtgewicht ophoogmateriaal wordt er soms wel E-bodemas ingevoerd, bv. uit Duitsland of Nederland.

Milieuhygiënische aspecten

Bij gebruik van E-bodemassen als secundair granulaat kunnen er problemen zijn met de uitloging van zware metalen, waarbij molybdeen, barium en vanadium kritische parameters zijn. Deze parameters worden echter niet gecontroleerd via de VLAREMA regelgeving. Ook de uitloging van sulfaten kan problemen geven voor de toepassing van E–bodemassen [1]. In de verplichte grondstofverklaring wordt bijkomend nagegaan of het materiaal waarin de E-bodemassen worden gebruikt, voldoet aan de uitloogcriteria.

Bouwtechnische Aspecten

E-bodemassen worden omwille van de uitloging van zware metalen veelal gebruikt in gebonden toepassingen (vormgegeven bouwstof of in niet-vormgegeven bouwstof). Het is mogelijk om de bouwtechnische kwaliteiten van E-bodemas te laten certificeren door de certificatie-instellingen COPRO (TRA 40) en Certipro.

Toepassing als bouwstof

E-bodemas wordt gebruikt voor onderfunderingen en mag toegepast worden voor de productie van straalmiddel alsook in funderingslagen en draineringen (zandfractie).

E-bodemas kan ook dienen als secundaire grondstof voor alkali geactiveerde cementvervangers, ookwel “geopolymeren” genoemd.

Toepassingen

Referenties

[1] Bodem+, Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit.

Extra informatie

Versie: 09/05/2018

Opmerkingen of aanvullingen, gebruik het contactformulier.