Ijzer-molybdeen slakken (FeMo slakken) zijn een residu bij de productie van FerroMolybdeen legeringen. FeMo-slak wordt ingedeeld bij de non-ferro slakken.


Productie

De enige producent van FeMo-slakken in Vlaanderen is Sadaci uit Gent. Sadaci produceert jaarlijks ca. 7 kton FeMo-zand (0 – 4 mm) en 15 kton FeMo-grind (0 – 12,5 mm).
www.sadaci.be

Milieuhygiënische aspecten

Een grondstofverklaring is vereist voor het toepassen van FeMo-slak als grondstof.
FeMo-slakken moeten, net als andere slakken getest worden op uitloging van zware metalen. Een kritische parameter daarbij is de concentratie van molybdeen (2020-9790 mg/kg ds). Voor de VLAREMA-metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) is de aanrijking echter gering vergeleken met de andere non-ferro stromen [1].
FeMo-slakken worden omwille van de uitloging van molybdeen veelal gebruikt in gebonden toepassingen (vormgegeven bouwstof).
Sadaci heeft een grondstofverklaring voor gebruik van FeMo-zand en FeMo-grind in arm beton, rijk beton en betonmetselstenen en voor FeMo-zand in arm beton, rijk beton en asfalt. Jaarlijks worden uitloogtesten uitgevoerd om aan te tonen dat de uitloging van molybdeen voldoet aan de uitloogcriteria.

Bouwtechnische Aspecten

Voor het FeMo-zand en FeMo-slak geproduceerd door Sadaci werd een CE2+ en COPRO-certificaat behaald dat gecertificeerd wordt door COPRO. De technische fiches zijn beschikbaar via Copro website.
Daarnaast is FeMo slak opgenomen in het SB250 onder de materialen in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 voor gebruik van FeMo-zand in asfalt.

Toepassing als bouwstof

Het FeMo-zand geproduceerd door Sadaci wordt momenteel ingezet in de wegenbouw als zandvervanger in arm en rijk beton, en kan in de toekomst mogelijks hergebruikt worden in asfalt. De grindfractie wordt reeds gehervalideerd in betonmetselstenen door Van den Hende. Brekerzand van FeMo slakken mag ook gebruikt worden in arm en rijk beton.

Zie ook: http://www.slag-valorisation-symposium.eu/2011/images/papers/s2_4_boehme.pdf

Toepassingen

Referenties

[1] J. Buekers, K. Broos, K. De Brouwere, N. Bleux, R. Torfs en M. Quaghebeur, Gezondheidsimpact van het gebruik van secundaire granulaten als grindvervanger in de productie-,constructie- en gebruiksfase, 2009.

Extra informatie

 

Versie: 09/05/2018

Opmerkingen of aanvullingen, gebruik het contactformulier.