Gerecycleerde bitumineuze granulaten worden verkregen bij het vermalen van bitumineuze dakmaterialen (bv. dakshingles).


Productie

In 2013 was er slechts één bedrijf in het bezit van een grondstofverklaring voor gerecycleerde bitumineuze aggregaten: IKO. Jaarlijks mogen zij 6 kton gerecycleerde bitumineuze granulaten afzetten. De werkelijk geproduceerde hoeveelheid bedraagt echter 2,7 kton/jaar en is afkomstig van de productie van dakshingles. Meer specifiek gaat het om frees- en zaagafval dat verwerkt wordt tot briketten met een korrelgrootte van ongeveer 10mm. Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar.

Milieuhygiënische aspecten

In tegenstelling tot andere bouw – en sloopafval stromen, zijn gerecycleerde bitumineuze granulaten niet onderworpen aan het eenheidsreglement. Om deze granulaten te gebruiken als bouwstof is dus een grondstofverklaring vereist.

Bouwtechnische Aspecten

Het is mogelijk om de bouwtechnische kwaliteit van gerecycleerde bitumineuze granulaten te certificeren door de certificatie-instellingen COPRO (TRA 40) en Certipro.

Toepassing als bouwstof

De gerecycleerde bitumineuze granulaten van IKO worden volledig afgezet in de wegenbouw, waar ze aangewend worden in asfalttoepassingen en bitumineuze mengsels of in beton (zandfractie).

De recyclage van deze grondstof in het eigen productieproces blijkt technisch ook mogelijk (positieve testresultaten), maar blijkt voorlopig economisch onhaalbaar.

Toepassingen

Extra informatie

Versie: 09/05/2018

Opmerkingen of aanvullingen, gebruik het contactformulier.