In de hoogoven wordt ruwijzer uit het ijzererts gereduceerd. Daarbij wordt ook hoogovenslak gevormd, die drijft op het ruwijzerbad en de smeltmiddelen en de niet-ijzerhoudende fractie uit het ijzererts bevat. Na aftapping van de vloeibare hoogovenslak vloeit deze naar een granulatie-installatie, die de slak verkorrelt door ze af te schrikken met water. De gegranuleerde hoogovenslak wordt vervolgens in filtreertrommels van het water gescheiden, waarna ze terug als grondstof kan aangewend worden. Hoogovenslakken kunnen dus gecatalogeerd worden als ferro-slakken


Productie

In Vlaanderen is er slechts één producent van hoogovenslakken: Arcelormittal Gent. Zij produceerden in 2016 4.870 kton ruwijzer, waarbij 1.175 kton gegranuleerde hoogovenslak en 27 kton luchtgekoelde hoogovenslakken als bijproduct vrijkwam. Deze productiehoeveelheid is vrij stabiel doorheen de jaren.

Milieuhygiënische aspecten

Volgens het ministerieel besluit van 4 september 2012 mogen hoogovenslakken met een bepaalde samenstelling en herkomst in de cementindustrie toegepast worden zonder een grondstofverklaring, wat een administratieve vereenvoudiging inhoudt.

Bouwtechnische Aspecten

Gegranuleerd hoogovenslak is latent hydraulisch dankzij de glasachtige (niet-kristallijne) structuur veroorzaakt door het snelle afkoelen. Bijgevolg worden ze bijna volledig ingezet in de cementindustrie ter vervanging van portlandklinker (ternaire cementen). Het aandeel hoogovenslak in hoogovencement kan oplopen tot 95 % (CEM III/C). Een hoogovencement hardt minder snel uit dan een portlandcement en het heeft een beperkte hydratatiewarmte. Dit maakt hoogovencement geschikt voor massieve constructies waarbij thermische scheuren problematisch kunnen zijn.

Toepassing als bouwstof

Gegranuleerde gemalen hoogovenslakken worden bijna volledig ingezet als grondstof voor ternaire cementen. Daarnaast kunnen ze ook ingezet worden in de betoncentrale om door te mengen met portlandcement een metallurgische cement te bekomen. Ook worden gemalen hoogovenslakken gebruikt in de glasindustrie.

Anderzijds worden de luchtgekoelde hoogovenslakken gebruikt o.a. als funderingsmateriaal in de wegenbouw, ook voorzien in bestek 250

Hoogovenslakken worden echter ook toegepast in asfalt en bitumineuze mengsels (luchtgekoelde hoogovenslakken), beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen (granulaatfractie), ternaire mengels (brekerzand van hoogovenslak en gegranuleerde hoogovenslak), schraal beton of schraal asfalt voor wegfunderingen (enkel gegranuleerde hoogovenslak), onderfunderingen (luchtgekoelde hoogovenslakken), steenslagfunderingen met (niet-) continue korrelverdeling  (luchtgekoelde hoogovenslakken), schraal beton voor funderingen van wegverhardingen, wegelementen, gebouwen en kunstwerken, schraal asfalt voor funderingen, begrindingen en bestrijkingen (luchtgekoelde hoogovenslakken) en prefab en stortklaar beton.

hoogovenslakken kunnen ook dienen als secundaire grondstof voor alkali geactiveerde cementvervangers, ookwel “geopolymeren” genoemd.

Toepassingen

Extra informatie

Versie: 15/03/2018

Opmerkingen of aanvullingen, gebruik het contactformulier.