Context

Het bedrijf De Brabandere Wegenbouw streeft al enkele jaren naar het gebruik van recyclagematerialen in ‘rijk’ beton. Het voerde reeds een aantal proefvakken uit op het eigen bedrijfsterrein. Ook werd een deel van een lokale weg in Veurne uitgevoerd met recyclage-beton als proef.  Deze kennis en ervaring werd aangewend om voor de gemeente De Panne zo ver mogelijk te gaan in het gebruik van gerecycleerde betongranulaten in beton. 100% vervanging van de grove fractie werd gerealiseerd.

Concreet betreft het een verbindingspad voor landbouwvoertuigen, ruiters & fietsers ter hoogte van de Duinhoekstraat in Adinkerke – De Panne, bestaande uit 2 stroken van elk 1.1m breed.

 

‘Groen’ Beton

De Brabandere Wegenbouw beschikt over een eigen recycling-installatie. Hier wordt zuiver wegenisbeton apart gestockeerd en verwerkt tot hoogwaardige betongranulaten. Deze zijn van goede kwaliteit (geen verontreiniging, hoge sterkte, lage waterabsorptie) en kunnen worden gebruikt als granulaat in nieuw beton.

Voor de toepassing in De Panne moest het gebruikte beton voldoen aan de eis uit het Standaardbestek: ‘gemiddelde druksterkte op cilinders na 90 dagen: 52.5 MPa’. Ook de weerstand tegen vorst- en dooicycli is uiteraard van belang. Het betreft een ongewapende toepassing, dus weerstand tegen carbonatatie, chloriden, … is van minder belang.

Bij de aanleg van het proefvak op het eigen terrein werden monsters genomen en op vorst-dooi en sterkte getest. Het beton, met 400 kg cement per m³ en W/C = 0.45 voldoet aan de gestelde eisen, en kon dus ook worden toegepast in De Panne.

 

Toepassing

Beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen

Evaluatie

Bij de realisatie merkte de aannemer geen enkel verschil tussen het recyclagebeton en beton met natuurlijke granulaten. Ook de proeven achteraf tonen aan dat de sterkte ruimschoots behaald wordt (druksterkte na 90d op cilinder: 71.1 MPa). Een aandachtspunt is wel de wateropslorping (als indicator voor de vorstweerstand van het beton). Dit kan in de toekomst ondervangen worden door een lager vervangingspercentage (bv. 50% ipv 100%) toe te passen.