Context

Het bedrijf Jacobs Beton NV investeert in een nieuwe betoncentrale en verwerkingsinstallatie voor industriële reststromen te Hemiksem. Het bedrijf heeft al enkele jaren ervaring opgebouwd met het gebruik van gerecycleerde en kunstmatige granulaten in beton. Bij de nieuwe investering lag het dan ook voor de hand dat dit principe ook in de praktijk werd gebracht.

In de eerste fase van het ontwikkelingsproject werd de toegangs- en circulatieweg aangelegd, waarbij slakken, een restproduct uit de metallurgie, werden gebruikt als granulaten, ter vervanging van natuurlijke granulaten.

‘Groen’ Beton

De beoogde toepassing vereiste een druksterkte Wm,min van 52.5 MPa, en een betonsamenstelling met een maximale W/C van 0.45 in combinatie met een minimaal cementgehalte van 350 kg. Er werd uiteindelijk 360 kg CEM III/A 42.5 LA gebruikt, in combinatie met luchtbelvormer. 50% van de grove fractie van het granulaat werd vervangen door slakken.

Toepassing

Beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen

Evaluatie

Na 7 dagen was de gemiddelde druksterkte van het beton 30.5 MPa, na 28 dagen 54.85 MPa. Na 90 dagen werden door het OCW kernen ontnomen. Deze werden beproefd op vorst-dooiweerstand in aanwezigheid van dooizouten (slab-test). De resultaten tonen aan dat de toplaag initieel wel massa verliest, maar dat het verlies daarna zeer beperkt blijft. Gemiddeld gezien zouden deze prestaties volstaan voor het vereiste toepassingsgebied. Het opmerkelijke initiële massaverlies is vermoedelijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden (de temperatuur ’s ochtends in de periode van storten was lager dan 5°C) waardoor de afwerking van het beton bemoeilijkt werd en de kwaliteit van de toplaag wellicht niet optimaal was.


Massaverlies in g/dm² na x cycli voor 3 geboorde kernen – eis voor B1-B5 in SB250 = 15 g/dm² max (bron: OCW-proefverslag)