Context

De groep De Meuter omhelst zowel sloopwerken als recycling-activiteiten zoals sorteren van bouw- en sloopafval en het breken van puin tot gerecycleerde granulaten. Bij de uitbreiding van het sorteercentrum in Neder-Over-Heembeek werd er dan ook voor geopteerd om de kringloop te sluiten, en het beton dat bij de sloop van het oude gebouw vrijkwam, te recycleren tot hoogwaardig betongranulaat (4/20) en dit terug in te zetten.

 ‘Groen’ Beton

Zowel de binnenverharding als de buitenverharding werden aangelegd in beton met gerecycleerde granulaten. Voor het buitenbeton werd een beton met luchtbelvormer gekozen en werd 50% van de fractie 4/20 vervangen door betongranulaat. Voor de binnentoepassing werd zonder luchtbelvormer gewerkt, en werd tot 100% van de grove fractie vervangen. Telkens werd ook een betonsamenstelling zonder gerecycleerde granulaten aangemaakt om de prestaties te kunnen vergelijken. Het beton werd door de betoncentrale van Dekempeneer, die naast het bedrijfsterrein ligt, aangeleverd, met 400 kg cement per m³ beton. Dit was voor de centrale de eerste praktijkervaring met gerecycleerd beton. Dagelijks werd het vochtgehalte van de granulaten bepaald en hiermee werd rekening gehouden bij het mengen. Qua plaatsing is het beton op dezelfde manier verwerkt en afgewerkt als op conventionele werven.

Er werden dagelijks staalnames op het beton uitgevoerd tijdens de uitvoering. Bij het verse beton werd een verhoging van het luchtgehalte vastgesteld ten opzichte van een referentiebeton zonder gerecycleerde granulaten – ook voor de binnenbetons (zonder luchtbelvormer). Mogelijks is dit te wijten aan het gebruik van de superplastificeerder. Ook de consistentie van het beton voldeed aan de vooropgestelde eisen, maar leek wel sterker te variëren bij de recyclagebetonsoorten.

Toepassing

Beton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen en Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

De druksterkte van het beton varieert in functie van het vervangingspercentage gerecycleerde granulaten en het luchtgehalte van het beton:

Met de steun van FABA werden enkele belangrijke duurzaamheidskenmerken, nl. de carbonatatieweerstand en de vorst-dooi-weerstand (afschilfering oiv dooizouten & vorst-dooicycli) van het toegepaste beton geverifieerd. Uit de proeven bleek dat:

  • Er weinig of geen invloed merkbaar is van het gebruik van gerecycleerde granulaten op de carbonatatieweerstand
  • Het gebruik van luchtbelvormer een positief effect heeft op de vorst-dooi-weerstand (slab-test).
    • Zonder luchtbelvormer (binnen-beton) heeft 100% vervanging met gerecycleerde granulaten een negatieve invloed op de vorst-dooi-weerstand.
    • Bij gebruik van luchtbelvormer (buiten-beton) is er geen invloed van het recyclingmateriaal te zien.
  • Het strengste criterium van SB250 (v3.1), 1.5 kg/m² na 28 cycli voor wegen B1-5 is voldaan, behalve voor 100% vervanging zonder LBV.

Extra informatie