Context

Dit vooruitstrevend project wil een hoge BREEAM-score behalen. Hiervoor wordt onder andere gemikt op het gebruik van gerecycleerde granulaten in structurele toepassingen. Naar aanleiding van deze doelstelling werd er in overleg met de aannemer en de beton-leverancier geopteerd voor het gebruik van slakken afkomstig uit de metaal-recycling-industrie in het beton voor welbepaalde binnentoepassingen.

 ‘Groen’ beton                                                                                                                                                                                

Er is gekozen enkele typische toepassingen uit te voeren met beton met slakken. Het gaat om beton voor druklagen op welfsels, alsook voor enkele zichtbare wanden in het bijgebouw. De eisen aan het beton zijn C30/37, GB, EI.

Bij 25% vervanging treedt men in principe buiten het bestaande normatief kader.

Toepassing

Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

Met ondersteuning van de FABA werden door Buildwise en door InterBeton een aantal karakteriserende proeven uitgevoerd op het beton, teneinde zich te verifiëren van de kwaliteiten van het beton. De druksterkte blijkt niet te worden beïnvloed door het gebruik van de slakken.

Dit geldt ook voor de carbonatatieweerstand. Er is geen significant verschil tussen beton mét en zonder de slakken.

Wat betreft vorst-dooi-weerstand waren de proeven minder conclusief. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze proeven werden uitgevoerd op een betonsamenstelling die in se (wegens cementgehalte en W/C-factor) niet geschikt is voor toepassingen waarbij vorst en dooizouten spelen.