Bij de realisatie van Kamp C werden de principes van duurzaam bouwen op een doorgedreven manier toegepast. Bij de materiaalkeuze ging alle aandacht naar het vermijden van eindige en/of schadelijke materialen terwijl het geheel toch herkenbaar, technisch haalbaar én betaalbaar bleef.

Bij de bouw werd er ook gewerkt met gerecycleerd beton voor de minder belangrijke structuurelementen, met volgende vervangingspercentages voor de grove granulaten:

  • 100% voor een vloerplaat en een werkvloer
  • 20% voor de meeste balken en 2 wanden
  • 0% voor de overige structurele elementen

Wegens gebrek aan ervaring bij de verschillende bouwpartners anno 2001 werd ervoor geopteerd de meeste structurele elementen niet met recyclagebeton uit te voeren. Ook het gebrek aan een Belgische norm zorgde ervoor dat geen van de betrokken partijen de verantwoordelijkheid wilde of kon opnemen.

Grondstof/granulaat

Een eerste test werd uitgevoerd met betongranulaat 0/40 van op de Belgische markt. De overige betonladingen werden aangemaakt met Nederlands puin, 0/20. De eisen aan het puingranulaat opgelegd zijn:

  • Betongranulaat: LA40 en minstens 90% gehalte droge korrels met volumieke massa 2100 kg/m³
  • Menggranulaat: LA50 en minstens 50% gehalte droge korrels met volumieke massa 2100 kg/m³

Toepassing

De aan te houden karakteristieke kubusdruksterkte (f’ck) was 35 N/mm².

Het beton (20% vervanging) werd vervaardigd met 320 kg CEM III/A 42,5 per m³ beton, zand 0/5, grind 4/28 en 24% gerecycleerde granulaten 0/20 (om uiteindelijk 20% > 4 mm over te houden). Het skelet werd vergeleken met de korrelgrenzen in de Nederlandse norm NEN 5950 en viel perfect binnen de ABC-curves.

De water/cement-factor bedroeg 0,55. Met dit mengsel bereikte men een druksterkte van 37 N/mm² op 28 dagen.

De samenstellingen werden gebaseerd op een “relatieve” water/cement-factor, om de grote absorptie van het puin te compenseren. 6,7% van het toegevoegde water werd immers onmiddellijk geabsorbeerd.

Toepassing

Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

Grote problemen van verwerkbaarheid werden opgetekend wanneer er werd gewerkt met de 0/40 fractie, vooral bij de volledige vervanging van het grind, ook na toevoegen van superplastificeerder. Daarom werd overgestapt naar een fijner materiaal, 0/20 dat slechts voor 20% werd vervangen. Dit materiaal kon enkel in Nederland worden bekomen.

Proeven op verdere leveringen gaven een gemiddelde druksterkte van 39 N/mm² (zie tabel).

 

Extra informatie

(c) Foto: Kamp C