Het RecyHouse is een door de EU gefinancierd demonstratieproject, waarin meer dan 150 verschillende bouwproducten met gerecycleerd materiaal werden verwerkt.

Het RecyHouse bevindt zich op de site van Buildwise Limelette, en werd afgewerkt in 2001.

Er werd gerecycleerd granulaat gebruikt in alle stortbeton-componenten: dragende kolom- en balkstructuur, kelderplaat, toegangshelling, …

Wegens een gebrek aan zuiver betongranulaat werd menggranulaat van de fractie 7/20 gebruikt, afkomstig van een Brussels recyclagebedrijf.

Toepassing

In het bestek werden 2 betontypes opgenomen: sterkteklasse C20/25 en C25/30. Beide betontypes werden gespecificeerd volgens de voorschriften van de norm NBN B15-001.

In hun samenstelling werd verplichtend gebruik gemaakt van gerecycleerde granulaten met kaliber 7/20. Deze gerecycleerde granulaten vervingen de traditionele fractie 7/20 kalksteengranulaten (100% vervanging grove fractie).

Voor het betontype C25/30 gebruikte men 350 kg/m³ CEM III/A 42,5 N LA, grof rivierzand en een superplastificeerder/sterk waterreduceerder (TIXO, 2,5 %).

Menging gebeurde met een type vrije valmenger. Het beton had een consistentie F3 in de centrale (gebruik van superplastificeerder), en een consistentie F2 op de werf. De uitvoering vond plaats in 1999.

Toepassing

Stortklaar beton (gehouwen en structuren)

Evaluatie

Het stortklaar beton op basis van menggranulaten 7/20, gebruikt in het RecyHouse, werd gekenmerkt door een:

  • verhoogd watergehalte (rekening houdend met de wateropslorping van de menggranulaten).
  • verhoogd cementgehalte.
  • verhoogde stroefheid.
  • relatief snelle terugval van de consistentie.
  • normaal luchtgehalte.
  • lagere volumieke massa.
  • hogere wateropslorping.
  • overeenkomstige druksterkte (zie tabel).

Om de betoncentrale toe te laten de kwaliteit van het te leveren beton te kunnen beheersen en de druksterkte te kunnen waarborgen over de volledige duur van de werf, werd vóór de aanvang van de werf het totale volume 7/20-granulaten, nodig voor het volledig afwerken van de werf, op de centrale gestockeerd.

Er werd door de uitvoerders geopteerd voor een cementgehalte van 350 kg/m³ beton en het inbouwen van meer zekerheid. Normaliter had 300 kg/m3 cement ook volstaan.